โกลฟคลินิกให้บริการตรวจเอชไอวี และซิฟิลิส ฟรี!(จำนวนจำกัด) โดยมีเงื่อนไขดังนี้

1. ตรวจเอชไอวี และซิฟิลิส ฟรีเมื่อมารับบริการที่คลินิกครั้งแรกเท่านั้น ***

2. ตรวจซิฟิลิสฟรี เฉพาะผู้รับบริการที่ยังไม่เคยตรวจมาก่อน หรือไม่เคยรักษามาก่อนเท่านั้น ***

3. ตรวจคัดกรองหาการติดเชื้อตับอักเสบซี (Anti HCV)

ฟรี ให้เฉพาะกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย,

สาวประเภทสอง, ชาย หญิงขายบริการทางเพศ และผู้ที่ใช้ยาเสพติด (จำนวนจำกัด) ***

4. สำหรับผู้รับบริการที่เคยตรวจฟรีมาแล้วในปีที่ผ่านมา ในปีนี้เราไม่คิดค่าชุดตรวจทั้งเอชไอวี และซิฟิลิส แต่จะคิดค่าบริการทางการแพทย์ 300 บาท (ปีละ 1 ครั้ง)

5. ถ้าใช้สิทธิตรวจฟรีไปแล้ว ถ้ากลับมาตรวจซ้ำ ผู้รับบริการต้องชำระค่าบริการตามที่คลินิกกำหนด

6..สงวนสิทธิ์ตรวจฟรีเฉพาะ คนไทย พม่า ลาว กัมพูชา เท่านั้น

7. กรณีตรวจฟรี ต้องยื่นบัตรประชาชน หรือใบขับขี่

8. สงวนสิทธิ์ตรวจฟรีให้กับบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี และซิฟิลิสจริงๆเท่านั้น #ถ้าไม่มีความเสี่ยงแต่อยากตรวจต้องเสียค่าตรวจและค่าบริการทางการแพทย์เอง

9. แค่ตรวจเลือดอย่างเดียวโดยไม่ขอรับคำปรึกษาจากแพทย์ ฟรีทั้งหมด แต่ถ้าขอรับคำปรึกษาเพิ่มเติมจะมีค่าแพทย์ หรือค่าปรึกษาตามความเหมาะสม

10. ต้องการใบรับรองผลตรวจ หรือใบรับรองแพทย์ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเจาะเลือดทุกครั้ง

ขอบคุณครับ

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่

📞 092-4149254

☎ 02-219-3092

Line : @gloveclinic

#โกลฟคลินิก

#คลินิกเพื่อทุกคน

#gloveclinic

#Hereforeveryone.