วัคซีนงูสวัด / Shingles vaccine

  1. วัคซีนงูสวัดเหมาะสำหรับผู้สูงอายุ 50 ปีขึ้นไป เพราะคนวัยนี้เมื่อเกิดโรคงูสวัดจะมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงกว่าวัยอื่น
  2. ผู้ที่ไม่เคยป่วยเป็นโรคอีสุกอีใส และโรคงูสวัด
  3. ผู้ที่เคยป่วยเป็นโรคอีสุกอีใส
  4. ผู้ที่เคยป่วยเป็นโรคงูสวัด

ในปัจจุบันวัคซีนงูสวัดเป็นการฉีดวัคซีนเพียงเข็มเดียว ช่วยปกป้องคุณจากโรคงูสวัดที่เกิดจากเชื้อไวรัส Varicella Zoster Virus ซึ่งเป็นเชื้อไวรัสชนิดเดียวกับเชื้อก่อโรคอีสุกอีใส ส่วนวัคซีนงูสวัดอีกชนิดหนึ่ง (recombinant) นั้นต้องฉีด 2 เข็ม

  1. ลดโอกาสเสี่ยงในการเป็นโรคงูสวัดมากกว่าหนึ่งในสาม
  2. เมื่อป่วยเป็นโรคงูสวัดจะช่วยลดความรุนแรงของอาการและจะไม่เกิดขึ้นนาน เมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่ไม่ได้รับวัคซีน

ผู้ที่ไม่เคยเป็นโรคอีสุกอีใสจำเป็นต้องฉีดวัคซีนงูสวัดเพราะทุกคนมีโอกาสเป็นโรคอีสุกอีใสได้โดยที่ไม่รู้ตัว บางรายอาจป่วยเป็นโรคอีสุกอีใส แต่ไม่แสดงอาการใดๆ ที่บอกว่าเป็นโรคอีสุกอีใสก็ได้

แม้ว่าจะเคยเป็นโรคงูสวัดมาแล้วก็สามารถกลับมาเป็นอีกได้ วัคซีนงูสวัดจะช่วยลดความเสี่ยงของการกลับมาเป็นโรคงูสวัดอีกครั้ง

  1. มีระบบภูมิคุ้มกันร่างกายที่อ่อนแอ เช่น เพิ่งได้รับการรักษาโรคมะเร็ง มีความผิดปกติทางเลือด เช่น ลูคีเมียมะเร็งต่อมน้ำเหลืองกำลังรับประทานยาสเตียรอยด์ หรือเคยได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ หากเข้าข่ายข้อใดต่อไปนี้ ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อความแน่ใจ
  2. มีปฏิกิริยาตอบโต้อย่างรุนแรงต่อส่วนประกอบใดๆ ในวัคซีนงูสวัด หรือวัคซีนโรคอีสุกอีใสที่เคยได้รับก่อนหน้า
  3. เป็นวัณโรคที่ไม่ได้รับการรักษา

วัคซีนงูสวัดประกอบด้วยเจลาตินหมูเพียงเล็กน้อย เจลาตินคือ ส่วนประกอบทั่วไปและมีความสำคัญในตัวยาหลายชนิด รวมถึงในบางวัคซีน ในกลุ่มคนบางกลุ่ม เช่น ชาวมุสลิม ชาวยิว ได้ยอมรับการใช้เจลาตินที่บรรจุอยู่ในวัคซีนแล้ว อย่างไรก็ตาม เป็นทางเลือกส่วนบุคคลที่จะรับมาใช้หรือไม่ เพราะยังมีอีกหลายความคิดเห็นที่แตกต่างออกไป ปัจจุบันยังไม่มีทางเลือกอื่นที่จะไม่ใช้เจลาตินหมูสำหรับวัคซีนงูสวัด

ยาทุกชนิด (รวมทั้งวัคซีน) ได้รับการตรวจสอบเรื่องความปลอดภัย และประสิทธิภาพโดย Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA) และวัคซีนเหล่านี้ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยอย่างสูงเพื่อให้ใช้งานในประเทศอังกฤษ ประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรป รวมทั้งแจกจ่ายไปสู่หลายล้านคนทั่วโลก

หลังจากได้รับวัคซีนงูสวัดอาจมีผลข้างเคียงตามมา แต่มักไม่เป็นอันตราย ผลข้างเคียงนั้นค่อนข้างไม่รุนแรง และมีระยะเวลาไม่นาน โดย 1 ใน 10 ของผู้ได้รับวัคซีนจะมีอาการดังต่อไปนี้ เช่น ปวดหัว แดง หรือปวดบริเวณที่ได้รับการฉีดวัคซีน แต่หากได้รับผลข้างเคียงนานเกิน 2-3 วัน ควรติดต่อแพทย์เพื่อดูอาการ