การรักษา HIV (รับยาต่อเนื่อง)

โกลฟคลินิกให้บริการให้คำปรึกษา ตรวจติดตาม ตรวจเลือด (CD4, HIV viral load) และจ่ายยาต้าน HIV โดยแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ หากท่านต้องการรักษาต่อกับโกลฟคลินิก แนะนำให้ท่านนำผลเลือดครั้งล่าสุดและประวัติการรักษามาด้วย

Q: ก่อนเริ่มยาต้าน HIV ต้องตรวจเลือดอะไรบ้าง

  1. CBC with CD4 (ปริมาณเม็ดเลือดขาว CD4)
  2. HIV viral load (ปริมาณไวรัสในเลือด)
  3. ค่าการทำงานของไต (Serum creatinine)
  4. ค่าการทำงานของตับ (Serum ALT)
  5. ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบี
  6. ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบซี
  7. ตรวจคัดกรองซิฟิลิส

Q: หลังเริ่มยาต้านแล้ว ควรตรวจ CD4 กับ Viral load บ่อยแค่ไหน

แนะนำว่าให้ตรวจทุก 3-6 เดือนในช่วงปีแรก หลังจากค่า HIV viral load ตรวจไม่พบแล้วสามารถตรวจปีละ 1 ครั้งได้

Select Other Our Service