การรักษาเอชไอวี

โกลฟคลินิก ให้บริการให้คำปรึกษา ตรวจติดตาม ตรวจเลือด (CD4, HIV viral load) และจ่ายยาต้าน HIV โดยแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ หากท่านต้องการรักษาต่อกับโกลฟคลินิก แนะนำให้ท่านนำผลเลือดครั้งล่าสุดและประวัติการรักษามาด้วย

ก่อนเริ่มยาต้าน HIV ต้องตรวจเลือดอะไรบ้าง

  1. CBC with CD4 (ปริมาณเม็ดเลือดขาว CD4)
  2. HIV viral load (ปริมาณไวรัสในเลือด)
  3. ค่าการทำงานของไต (Serum creatinine)
  4. ค่าการทำงานของตับ (Serum ALT)
  5. ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบี
  6. ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบซี
  7. ตรวจคัดกรองซิฟิลิส

ในกรณีที่คุณใช้ยาต้านอยู่แล้วและต้องการมารักษากับเรา โปรดนำผลการตรวจเลือดล่าสุดของคุณมาด้วย เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องทําการทดสอบทั้งหมดซ้ํา

หลังเริ่มยาต้านแล้ว ควรตรวจ CD4 กับ Viral load บ่อยแค่ไหน

แนะนำว่าให้ตรวจทุก 3-6 เดือนในช่วงปีแรก หลังจากค่า HIV viral load ตรวจไม่พบแล้วสามารถตรวจปีละ 1 ครั้งได้

ยาต้าน HIV มีหลายยี่ห้อ ควรเลือกยี่ห้อไหนดี?

เราขอแนะนําให้คุณเข้ามาพบเราเพื่อขอคําปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญของเราสามารถช่วยคุณเลือกยาได้ตามสถานการณ์และงบประมาณของคุณ ยาต้าน HIV เริ่มต้นที่ 1650 บาทต่อเดือน

ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวและฉันทํายาต้านหาย สามารถมารับยาต้านเอชไอวีที่ GLOVE CLINIC ได้หรือไม่?

ได้ และขอให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ของเรา (+66)92 414 9254 เพื่อให้แน่ใจว่าเรามียาที่คุณต้องการ และโปรดนําผลการตรวจเลือดล่าสุดติดตัวมาด้วยหากทําได้

 

โกลฟเปิดทุกวันตั้งแต่ 10.00 น. ถึง 19.00 น. (นัดสุดท้าย 18.30 น.)

หรือติดต่อเราทางโทรศัพท์ (+66)92 414 9254 หรืออีเมล info@gloveclinic.com

Select Other Our Service