เวชศาสตร์ป้องกัน
แพทย์

ภัทร วิริยะบัณฑิตกุล

แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน, เวชศาสตร์ทางเพศ (Sexual Medicine), เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

Education

2559
แพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Experiences

2563 - ปัจจุบัน

Department :

Position :

Hospital :

รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์
2563 - ปัจจุบัน

Department :

Position :

Hospital :

โกลฟ คลินิก