ติดต่อเรา

Leave Us Message

การเดินทางมาคลินิกด้วยรถยนต์ส่วนตัว

คลินิกตั้งอยู่ในอาคารเอเชีย ชั้น 11 ท่านที่ใช้รถยนต์ส่วนตัวสามารถจอดได้ในที่จอดรถของอาคารเอเชีย และรับตราประทับจอดฟรี 2  ชั่วโมงจากคลินิก