Privacy Policy

เรียน    ผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ของโกลฟ คลินิก

     โกลฟ คลินิก ในที่นี้รวมเรียกว่า “คลินิก” ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของท่าน อย่างไรก็ตาม เพื่อให้บริการที่มีคุณภาพแก่ท่าน รวมถึงประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานบนเว็บไซต์ของคลินิก หรือบนแพลทฟอร์มอื่น ๆ ในอินเตอร์เน็ตของคลินิก เป็นต้น (เรียกรวมกันว่า “เว็บไซต์”) คลินิก อาจเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน และการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน (เรียกรวมกันว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”) โดยการใช้คุกกี้ หรือ เทคโนโลยีอื่นใดที่คล้ายคลึงกันเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคลินิก เพื่อให้คลินิก สามารถอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ พัฒนาประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ และตอบสนองต่อความต้องการเฉพาะของท่าน ตามปกติข้อมูลจะไม่ระบุถึงท่านโดยตรง แต่สามารถมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ปรับเข้ากับเฉพาะบุคคลได้มากขึ้น เนื่องจากคลินิก เคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านสามารถเลือกที่จะไม่อนุญาตคุกกี้บางประเภทได้ โดยเลือกในส่วนหัวของหมวดต่าง ๆ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมและเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นของคลินิก อย่างไรก็ตาม การบล็อกคุกกี้บางประเภทอาจส่งผลกระทบต่อประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์และบริการที่คลินิก สามารถมอบให้ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่คลินิก ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

นโยบายคุกกี้ฉบับนี้อธิบายถึงรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุกกี้คืออะไร 

     คุกกี้คือแฟ้มข้อมูลขนาดเล็กซึ่งถูกจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต เช่น สมาร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ต ของท่านเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคลินิก ซึ่งโดยปกติคุกกี้จะทำหน้าที่บันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของคลินิก เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล รหัสผู้ใช้งาน ไอพีแอดเดรส (IP Address) และคำค้นหา และการตั้งค่าผู้ใช้งานต่าง ๆ (เช่น ภาษา) เป็นต้น คุกกี้จะช่วยให้คลินิก ทราบว่า ท่านใช้งานเว็บไซต์ของคลินิก อย่างไร เพื่อที่คลินิก จะสามารถพัฒนาปรับปรุงประสบการณ์การใช้งาน หรือ การให้บริการแก่ท่านให้ดียิ่งขึ้นและตรงกับความต้องการของท่านได้ โดยการบันทึกการตั้งค่าของคุกกี้ จะช่วยจดจำการตั้งค่าการใช้งานของท่าน ซึ่งจะทำให้การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่านในครั้งต่อไปเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และตอบสนองต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น

คลินิกใช้คุกกี้ประเภทใด 

คลินิกอาจใช้คุกกี้ดังต่อไปนี้ เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคลินิก

คลินิกใช้คุกกี้อย่างไร

คลินิก จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมถึง การตั้งค่าการใช้งานของท่านเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคลินิก โดยการนำไฟล์คุกกี้จำนวนหนึ่งเข้าสู่เว็บบราวเซอร์ของท่าน ในกรณีนี้ คลินิกใช้คุกกี้เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

หมวดหมู่ของคุกกี้คำอธิบายหมวดหมู่ของคุกกี้อายุการใช้งาน
ก.   คุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ (Strictly Necessary Cookies)คุกกี้ประเภทนี้มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของเราได้อย่างปลอดภัย90 วัน
ข.   คุกกี้เพื่อช่วยการทำงานของเว็บไซต์ (Site Functionality Cookies)คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถท่องเว็บไซต์และใช้คุณสมบัติต่าง ๆ ของเรา เช่น การลงทะเบียน การล็อคอินเข้าสู่ระบบ เป็นต้น โดยคุกกี้ประเภทนี้ใช้ในการจดจำตัวท่านเมื่อท่านกลับมาใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถปรับแต่งเนื้อหาสำหรับท่าน ปรับให้เว็บไซต์ของเราตอบสนองความต้องการใช้งานของท่าน รวมถึงจดจำการตั้งค่าของท่าน อาทิ ภาษา หรือภูมิภาค หรือขนาดของตัวอักษรที่ท่านเลือกใช้ในการใช้งานในเว็บไซต์90 วัน
ค.   คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงานของเว็บไซต์ (Site Analytical/ Performance Cookies)คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เราสามารถจดจำและนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ตลอดจนช่วยให้เราทราบถึงพฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้มีคุณภาพดีขึ้นและมีความเหมาะสมมากขึ้น อีกทั้งเพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์โดยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย และช่วยให้เราเข้าใจถึงความสนใจของผู้ใช้ และวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณาของเรา90 วัน

โปรดทราบว่าคุกกี้บางประเภทในเว็บไซต์นี้จัดการโดยบุคคลที่สาม เช่น เครือข่ายการโฆษณา ลักษณะการทำงานต่าง ๆ อาทิ วิดีโอ แผนที่ และโซเชียลมีเดีย และผู้ให้บริการเว็บไซต์ภายนอกอื่น ๆ เช่น บริการวิเคราะห์การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เป็นต้น คุกกี้เหล่านี้มักจะเป็นคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงาน หรือคุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย ท่านควรต้องศึกษานโยบายการใช้คุกกี้และนโยบายส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการที่บุคคลที่สามอาจนำข้อมูลของท่านไปใช้

การจัดการคุกกี้

ท่านสามารถจัดการคุกกี้ โดยการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้ โดยการยอมรับ ปฏิเสธ หรือ ตั้งค่าปิดเฉพาะบางคุกกี้ ซึ่งท่านสามารถดำเนินการดังกล่าวได้โดยการเลือกการตั้งค่าคุกกี้หรือตั้งค่าบราวเซอร์ของท่าน เช่น ห้ามการใช้งานคุกกี้เพื่อการโฆษณา โดยการเลือกปิดการใช้งานคุกกี้ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การตั้งค่าคุกกี้ดังกล่าวอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ของคลินิก เนื่องจากบางคุกกี้อาจส่งผลทำให้ท่านอาจไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์บางส่วน หรืออาจไม่สามารถเก็บข้อมูลการตั้งค่าการใช้งานของท่านได้ นอกจากนี้ อาจส่งผลต่อการแสดงผลหน้าเว็บไซต์ของคลินิก ซึ่งอาจทำให้ไม่อาจแสดงผลได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์

หากผู้ใช้บริการใช้อุปกรณ์ต่างกันในการเปิดดูและเข้ามายังเว็บไซต์ (เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต) คุณจะต้องดำเนินการเพื่อปรับแต่ละบราวเซอร์ (Browser) ในแต่ละอุปกรณ์นั้นเพื่อให้สอดคล้องกับ Cookie Preferences ของคุณเอง คุณสามารถจัดการคุกกี้ในเบราว์เซอร์ของท่านได้โดยการตั้งค่า ดังนี้

Android (Chrome)
Apple Safari
Blackberry
Google Chrome
Microsoft Edge
Microsoft Internet Explorer
Mozilla Firefox
Opera
Iphone or Ipad (Chrome)
Iphone or Ipad (Safari)

ประกาศความเป็นส่วนตัว

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคลินิกซึ่งเผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ของคลินิก โดยนโยบายการใช้คุกกี้นี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคลินิก

การแก้ไขนโยบายคุกกี้

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขประกาศฉบับนี้ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้เป็นระยะ ๆ เพื่อตรวจสอบนโยบายคุกกี้ รวมถึงข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่เราจะปรับปรุงข้อมูลที่เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ของคลินิก ให้เป็นปัจจุบัน และในกรณีที่เหมาะสม เราอาจจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผ่านทางช่องทางติดต่อที่ท่านได้ให้ไว้

การจัดการกับเรื่องร้องเรียน หรือข้อสงสัย

ท่านสามารถติดต่อคลินิก เพื่อร้องเรียนเกี่ยวกับวิธีการที่คลินิก จัดเก็บ ใช้ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือสอบถามข้อสงสัยได้ที่ช่องทาง ดังต่อไปนี้

ช่องทางการติดต่อ

โกลฟ คลินิก

เลขที่ 294/1 ห้อง K ชั้น 11 ถ. พญาไท แขวง ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 0924149254 E-mail : dpo@gloveclinic.com

Privacy Policy

1. Purpose of this notice 

This notice describes how we collect and use personal data about you, in accordance with the Personal Data Protection Act B.E. 2562 (PDPA), and any other national implementing laws, regulations and secondary legislation, as amended or updated from time to time, in Thailand (‘Data Protection Legislation’). 

2. About us 

Glove Clinic Co., Ltd., a limited company in Thailand with registered number 0105562059826.
Registered office address: 294/1 Asia Building (unit K, 11th floor) Phayathai Rd., Ratchadhevi Bangkok.

3. How we may collect your data 

We obtain personal data about you, for example, when: 

about our services); or 

from Companies House). 

4. The kind of information we hold about you 

The information we hold about you may include the following: 

5. How we use Personal Data we hold about you 

We may process your Personal Data for the purposes necessary for the performance of our contract with our clients and to comply with our legal obligations. This may include processing your personal data where you are an employee, subcontractor, supplier, or customer of our client. 

We may process your Personal Data for the purposes of our own legitimate interests provided that those interests do not override any of your own interests, rights and freedoms which require the protection of personal data. This includes processing for marketing, business development, statistical and management purposes. 

We may process your Personal Data for certain additional purposes with your consent, and in these limited circumstances where your consent is required for the processing of your Personal Data then you have the right to withdraw your consent to processing for such specific purposes. 

Please note that we may process your Personal Data for more than one lawful basis depending on the specific purpose for which we are using your data. 

We will not collect, process or use your Sensitive Data without the explicit consent from you, except where it is legally required to do so. 

Situations in which we will use your personal data 

We may use your personal data in order to: 

In some circumstances we may anonymize or pseudonymise the personal data so that it can no longer be associated with you, in which case we may use it without further notice to you. If you refuse to provide us with certain information when requested, we may not be able to perform the contract we have entered into with you. Alternatively, we may be unable to comply with our legal or regulatory obligations. 

We may also process your personal data without your knowledge or consent, in accordance with this notice, where we are legally required or permitted to do so. 

Data retention 

We will only retain your personal data for as long as is necessary to fulfil the purposes for which it is collected. When assessing what retention period is appropriate for your personal data, we take into consideration: 

Change of purpose 

Where we need to use your personal data for another reason, other than for the purpose for which we collected it, we will only use your personal data where that reason is compatible with the original purpose. 

Should it be necessary to use your personal data for a new purpose, we will notify you and communicate the legal basis which allows us to do so before starting any new processing. 

6. Data sharing 

Why might you share my personal data with third parties? 

We will share your personal data with third parties where we are required by law, where it is necessary to administer the relationship between us or where we have another legitimate interest in doing so. 

Which third-party service providers process my personal data? 

“Third parties” includes: 

The following activities are carried out by third-party service providers: IT and cloud services, professional advisory services, administration services, marketing services. 

All of our third-party service providers are required to take commercially reasonable and appropriate security measures to protect your personal data. We only permit our third-party service providers to process your personal data for specified purposes and in accordance with our instructions. 

What about other third parties? 

We may share your personal data with other third parties, for example in the context of the possible sale or restructuring of the business. We may also need to share your personal data with a regulator or to otherwise comply with the law. 

7. Transferring personal data outside Thailand 

We may transfer the personal data we collect about you to countries outside of Thailand in order to perform our contract with you. 

In these cases we require that any third party providers agree to use and protect data in a manner which is consistent with PDPA. 

8. Data security 

We have put in place commercially reasonable and appropriate security measures to prevent your personal data from being accidentally lost, used or accessed in an unauthorised way, altered or disclosed. In addition, we limit access to your personal data to those employees, agents, contractors and other third parties who have a business need to know. They will only process your personal data on our instructions and they are subject to a duty of confidentiality. 

We have put in place procedures to deal with any suspected data security breach and will notify you and any applicable regulator of a suspected breach where we are legally required to do so. 

9. Rights of access, correction, erasure, and restriction 

Your duty to inform us of changes 

It is important that the personal data we hold about you is accurate and current. Should your personal information change, please notify us of any changes of which we need to be made aware by contacting us, using the contact details below. 

Your rights in connection with personal data 

Under certain circumstances, by law you have the right to: 

If you want to exercise any of the above rights, please email our data protection point of contact dpo.gloveclinic@gmail.com.  

We may need to request specific information from you to help us confirm your identity and ensure your right to access the information (or to exercise any of your other rights). This is another appropriate security measure to ensure that personal information is not disclosed to any person who has no right to receive it. 

10. Right to withdraw consent 

You have the right to withdraw your consent at any time, unless there is a restriction of the withdrawal of consent by law, or the contract which gives benefits to the data owner. However, the withdrawal of consent shall not affect the collection, use, or disclosure of personal data that the data owner has already given consent legally. To withdraw your consent, please email our data protection point of contact at dpo.gloveclinic@gmail.com.  

Once we have received notification that you have withdrawn your consent, we will no longer process your personal information (personal data) for the purpose or purposes you originally agreed to, unless we have another legitimate basis for doing so in law. 

11. Changes to this notice 

Any changes we may make to our privacy notice in the future will be updated on our website or other assigned channels. This privacy notice was last updated on 30 May 2022.

We use cookies to improve performance. and good experience using your website. You can study details at Privacy Policy and can manage your own privacy by clicking on Settings

Privacy Preferences

You can choose your cookie settings by turning them on/off. Cookies of each type are available on request, except essential cookies.

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Strictly necessary cookies
    Always Active

    These types of cookies are essential for the website to function. so that you can use it normally and visit the website You cannot disable cookies in our website system.

  • คุกกี้ที่จำเป็น

    These types of cookies are essential for the website to function. so that you can use it normally and visit the website You cannot disable cookies in our website system.

Save