รักสกุล บัวจูม

ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส (Senior Counsellor)

ศรเทวะ ละอองนวล

บริการลูกค้า ลูกค้าสัมพันธ์

ณิชนันทน์ เพ็ชรคาน

เทคนิคการแพทย์

ชาญวิทย์ ปาคำ

ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส (Senior Counsellor)

Need a Doctor for Check-up?

just make an appointment & you're done!