294/1 Asia Building (11th Floor), Phyathai, Bangkok

การตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

โกลฟคลินิกบริการให้คำปรึกษาก่อนและหลังการตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่างๆ เช่น ซิฟิลิส หนองในแท้ หนองในเทียม หูดหงอนไก่ และเริม

โดยแพทย์และผู้ให้คำปรึกษาเฉพาะทาง (หมายเหตุ ราคาค่าตรวจยังไม่รวมค่าบริการให้คำปรึกษาและค่ายา)

1. การตรวจ HIV

1.1. การตรวจ HIV รุ่นที่ 3

– การตรวจเอชไอวีรุ่นที่ 3 ควรทําอย่างน้อย 21 วันหลังจากสงสัยว่าติดเชื้อเอชไอวี กล่าวอีกนัยหนึ่ง การทดสอบนี้มีระยะเวลารอหลังมีความเสี่ยง 21 วัน

1.2. การตรวจ HIV รุ่นที่ 4

– การทดสอบนี้ออกแบบมาเพื่อตรวจหาทั้งแอนติบอดีต่อเอชไอวีและแอนติเจนเอชไอวี p24 มีระยะเวลารอหลังมีความเสี่ยง 2 สัปดาห์

*ระยะเวลารอหลังมีความเสี่ยง คืออะไร? *

คือระยะเวลาที่การทดสอบคัดกรองไม่สามารถตรวจหาแอนติบอดีได้แม้ว่าจะมีการติดเชื้อในร่างกายแล้วก็ตาม

เมื่อผ่านช่วงเวลานี้ไป ปริมาณแอนติบอดีจะสูงพอที่จะตรวจพบได้โดยการทดสอบ

2. ซิฟิลิส

ซิฟิลิสสามารถติดต่อได้ง่ายผ่านการสัมผัสทางกายที่ใกล้ชิดและการสัมผัสทางเพศผ่านน้ําลาย เลือด หรือสารคัดหลั่ง โกลฟคลินิกมีการตรวจคัดกรองซิฟิลิส 2 ประเภท

2.1. Anti-TP (การตรวจเลือดอย่างเร็ว)

– การทดสอบนี้แสดงผลเป็นบวกหรือลบ หากคุณเคยมีประวัติการติดเชื้อซิฟิลิส การทดสอบนี้จะไม่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับการติดเชื้อใหม่ได้ คุณควรใช้ VDRL titer แทน

2.2. VDRL titer

– การทดสอบนี้ใช้เวลา 1-3 วันทําการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ โดย VDRL titer ใช้สําหรับติดตามการรักษา และสําหรับการวินิจฉัยการติดเชื้อใหม่

3. ไวรัสตับอักเสบบีและซี

ไวรัสตับอักเสบบีและซีสามารถติดต่อทางเลือดและการสัมผัสทางเพศได้ เราขอแนะนําให้คุณเข้ารับการทดสอบหากคุณต้องการเริ่ม PrEP/PEP หรือคู่ของคุณได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีหรือซี คุณยังสามารถตรวจสอบได้ว่าคุณมีภูมิคุ้มกันต่อไวรัสตับอักเสบบีเพียงพอหรือไม่ และเรายังมีการทดสอบ Anti-HBsAg ด้วย

4. เริมชนิด 1/2 IgM และ IgG

โดยปกติไม่จําเป็นต้องตรวจเลือดหาเริมเพื่อทําการวินิจฉัย อย่างไรก็ตาม การตรวจ เริม IgM อาจเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการยืนยันการวินิจฉัยการติดเชื้อใหม่ แต่เริม IgG จะเป็นบวกตลอดไปหลังจากการติดเชื้อครั้งแรก เราแนะนําให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของเราก่อนการตรวจ

5. PCR สําหรับ 11 โรดติดเชื้อ

แม้ว่าการทดสอบนี้มีราคาค่อนข้างสูง แต่ก็ควรทำการตรวจเป็นระยะ เพราะบางครั้งคุณอาจติดเชื้อแต่ไม่มีอาการใดๆ เลย โดยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 11 โรคคือ;

1. Chlamydia trachomatis (serovars A-K)

2. Chlamydia trachomatis (serovars L1-L3)

3. Neisseria gonorrhoeae

4. Mycoplasma hominis

5. Mycoplasma genitalium

6. Ureaplasma urealyticum

7. Ureaplasma parvum

8. Herpes simplex virus type 1

9.Trichomonas vaginalis

10. Treponema pallidum (Syphilis)

11. Haemophilus ducreyi

6. การตรวจ HPV (Human papillomavirus) typing

– HPV มีหลายประเภท แต่บางชนิดมีความรุนแรงมากกว่าประเภทอื่นๆ และอาจทําให้เกิดมะเร็งปากมดลูกหรือทวารหนักได้ หากรู้ตั้งแต่เนิ่นๆ ว่าคุณมี HPV สายพันธุ์ที่มีความเสี่ยงสูง ก็จะทำให้สามารถไปพบแพทย์ได้เร็วขึ้นเพื่อป้องกันมะเร็งดังกล่าว

We use cookies to improve performance. and good experience using your website. You can study details at Privacy Policy and can manage your own privacy by clicking on Settings

Privacy Preferences

You can choose your cookie settings by turning them on/off. Cookies of each type are available on request, except essential cookies.

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Strictly necessary cookies
    Always Active

    These types of cookies are essential for the website to function. so that you can use it normally and visit the website You cannot disable cookies in our website system.

  • คุกกี้ที่จำเป็น

    These types of cookies are essential for the website to function. so that you can use it normally and visit the website You cannot disable cookies in our website system.

Save