เอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส (Senior Counsellor)

ชาญวิทย์ ปาคำ

ให้คำปรึกษาเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ให้กับผู้รับบริการมากกว่า 100,000 คนตลอดการทำงานด้านใต้สะดือมากกว่า 10 ปี มีทั้งเรื่องทุกข์ สนุกสนาน ตื่นเต้น และหวาดเสียว ทุกรูปแบบ

Education

Experiences

2541 - 2559

Department :

Position :

Hospital :

ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
2559 - 2562

Department :

Position :

Hospital :

พัลซ์ คลินิก สีลม
2562 - ปัจจุบัน

Department :

Position :

Hospital :

โกลฟ คลินิก