เคมีคลินิกและภูมิคุ้มกันวิทยา
เทคนิคการแพทย์

ณิชนันทน์ เพ็ชรคาน

ตรวจแล็บในคนไข้รอปลูกถ่ายไตและ Stem cell และก้าวมาเป็นหัวหน้าห้องปฏิบัติการดูแลรอบด้าน เป็นสายเปย์ทาสแมวแต่เลี้ยงไม่ได้ มีเลี้ยงปลาปลูกต้นไม้ ชอบช็อกโกแลตมาก ๆ

Education

Experiences

2556 - 2559

Department :

Position :

Hospital :

ห้องปฏิบัติการพิเศษศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2559 - 2565

Department :

Position :

Hospital :

กรุงเทพเมดิคอลแล็บเทคนิคการแพทย์
2565 - ปัจจุบัน

Department :

Position :

Hospital :

โกลฟ คลินิก