การพยาบาล
พยาบาล

มาริสา ท้าวนู

พยาบาลวัย25ปี มีลูกติดสีส้ม 2 ตัวเป็นของตัวเอง ถือคติเราอดได้แต่แมวต้องอิ่ม

Education

Experiences