ให้คำปรึกษาก่อนและหลังการตรวจ
ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส (Senior Counsellor)

รักสกุล บัวจูม

เป็นผู้ให้คำปรึกษาก่อนและหลังการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แนะนำการรักษาและส่งต่อ มีความสุขมากกับการทำงานด้านนี้และได้ช่วยเหลือผู้รับบริการ รู้สึกถึงความภูมิใจและอิ่มสุขมากๆที่เมื่อมีคนมาปรึกษาและขอความช่วยเหลือ และเราได้มีส่วนร่วมทำให้ผู้รับบริการก้าวข้ามความทุกข์ ความเจ็บปวดทั้งทางกายและใจ สร้างความเข็มแข็งและยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเข้าใจและอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างมีความสุข ในความเป็นตัวเรา เป็นคนชอบร้องเพลง ชอบสร้างสีสันและมักจะทำให้คนรอบข้างมีเสียงหัวเราะและสนุก(เป็นคนตลกนั่นเอง) และมีความสุขที่ได้ทำอาหาร ฝันอีกฝันหนึ่งอยากมีร้านอาหารเล็กๆแต่เปี่ยมด้วยคุณภาพ

Education

Experiences

2551 - 2553

Department :

Position :

Hospital :

ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
2553 - 2558

Department :

Position :

Hospital :

มูลนิธิ เดอะพอส โฮมเซ็นเตอร์
2558 - 2562

Department :

Position :

Hospital :

มูลนิธิ เพื่อนพนักงานบริการ (สวิง)
2562 - ปัจจุบัน

Department :

Position :

Hospital :

โกลฟ คลินิก