โรคติดเชื้อ
แพทย์

เกริก อัศวเมธา

อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ ชอบลองของกินตามร้านอาหารต่าง ๆ และท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีแมวไทย 3 ตัว และชอบสะสมของเก่าที่ไม่มีประโยชน์, INFP + Pisces + Enneagram type 4

Education

2544
แพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2007
Internal Medicine
Advocate Illinois Masonic Medical Center, Chicago, Illinois, USA
2552
Infectious Diseases
University of Maryland Medical Center, Baltimore, Maryland, USA

Experiences

2552 - ปัจจุบัน

Department :

Position :

Hospital :

ร.พ. BNH
2554 - ปัจจุบัน

Department :

Position :

Hospital :

ร.พ. สมิติเวช สุขุมวิท
2562 - ปัจจุบัน

Department :

Position :

Hospital :

โกลฟ คลินิก